Công ty TNHH ANZ Services (sau đây gọi tắt là “ANZ Services/Công ty”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng (“Khách hàng/bạn”) cung cấp và sẽ cố gắng bảo vệ những thông tin đó không bị sử dụng trái phép. Quy tắc Bảo mật này áp dụng cho tất cả những người gửi yêu cầu/ đề nghị/ xác nhận của liên quan đến dịch vụ giá trị gia tăng hay bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào từ/thông qua ANZ Services, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử, hoặc bất kỳ ứng dụng điện tử/di động khác nào của ANZ Services (trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng điện tử/di động được gọi chung là “Trang web”)

Thông tin chúng tôi thu nhập:

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho ANZ Services có thể mang tính chất bí mật hoặc nhạy cảm trong quá trình:

 • Tìm hiểu, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau từ hoặc thông qua ANZ Services, riêng lẻ hoặc cùng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các đối tác kinh doanh của ANZ Services,
 • Tương tác với ANZ Services hoặc các đại diện được ủy quyền của ANZ Services liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó,
 • Trong khi sử dụng các Trang web này, hoặc
 • Tại thời điểm yêu cầu/ đề nghị/ xác nhận của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, thông qua bất kỳ nguồn nào được đề cập trong tài liệu này liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có của ANZ Services.

Thông tin đó có thể bao gồm thông tin cá nhân của bạn (như tên, địa chỉ, ngày sinh, tên cha, tên mẹ, ảnh của bạn, v.v.), thông tin liên hệ (như địa chỉ cư trú, email, số điện thoại/di động, v.v.), thông tin kinh doanh, tài chính, vị trí và thông tin thiết bị, tin nhắn, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, email, thông tin nhật ký như truy vấn tìm kiếm của bạn, địa chỉ IP, sự cố, ngày và giờ, lưu trữ web của trình duyệt, bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng, Cookie và các công nghệ và dữ liệu tương tự của Khách hàng đó (được gọi chung và riêng là “Dữ liệu Khách hàng”).

Dữ liệu khách hàng nêu trên có thể được chia sẻ với ANZ Services thông qua nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập thông qua:

 • Các tương tác ngoại tuyến với ANZ Services tại Điểm bán hàng, các chiến dịch tiếp thị, v.v.
 • Tương tác trực tuyến và điện tử như Trang web, ứng dụng di động, tin nhắn văn bản hoặc trang web/ứng dụng/mạng xã hội của bên thứ ba, v.v.
 • Tương tác của bạn với nội dung được nhắm mục tiêu trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà ANZ Services hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho ANZ Services cung cấp cho bạn thông qua các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Sự đồng ý của Khách hàng:

Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ ứng dụng điện tử hoặc bất kỳ của ANZ Services, trước tiên, chúng tôi xin được quyền/sự đồng ý (bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các phương thức đồng ý điện tử tức là Chữ ký điện tử, hộp đánh dấu ‘Tôi đồng ý’, hành động thể hiện việc “Xác nhận/ chấp thuận/ đồng ý” trên màn hình tương tác, Mật khẩu dùng một lần, Xác thực Có/Không đối với bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có liên quan) từ Khách hàng đó để thu thập, lưu trữ, phân tích, công bố và phổ biến Dữ liệu Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách cung cấp Dữ liệu khách hàng cho ANZ Services, Khách hàng (hoặc người dùng) đồng ý rõ ràng rằng Dữ liệu khách hàng của họ sẽ được chúng tôi duy trì và xử lý cho các mục đích khác nhau, bao gồm cả việc cho phép ANZ Services hoặc các đại diện được ủy quyền của ANZ Services xác thực Dữ liệu Khách hàng thông qua các nguồn thông tin hợp pháp, thực hiện các cuộc gọi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua ANZ Services và/hoặc các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của ANZ Services, truyền đạt thông tin về sản phẩm, cung cấp các khuyến mại và nhiều ưu đãi khác do các đối tác của ANZ Services cung cấp. Trong khi sử dụng các Trang web này, bạn đồng ý, bằng bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả việc hack, bẻ khóa hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của Trang web) không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép.

Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Khách hàng:

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu khách hàng chống lại việc sử dụng trái phép theo cách tương tự như cách chúng tôi bảo vệ thông tin bí mật của mình. Tuy nhiên, theo các điều kiện sau đây, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Khách hàng:

 • Nhằm mục đích ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Khách hàng và ANZ Services (kể cả việc nghiệm thu, đối soát khoản tiền mà ANZ Services phải chuyển cho bên bán hàng hóa/ bên cung cấp dịch vụ, công ty bảo hiểm (nếu có) theo quy định hoặc thỏa thuận, việc hợp tác với bên thứ ba để triển khai chương trình ưu đãi cho Khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng, hoặc các hoạt động khác có liên quan) và cho các mục đích cụ thể khác sau đây (i) thế chấp hoặc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của ANZ Services theo quy định tại các hợp đồng với Khách hàng; (ii) trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba thực hiện các đánh giá và phân tích liên quan đến Khách hàng để phục vụ cho mục đích đánh giá và kiểm soát rủi ro; (iii) quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của ANZ Services, (iv) nghiên cứu thị trường, phân tích nội bộ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và (v) thu hồi nợ.
 • Xác minh tình trạng tài chính của bạn, kiểm tra tham chiếu, xác thực thông tin/dữ liệu cá nhân, sinh trắc học và nhân khẩu học được cung cấp cho chúng tôi và đưa ra các yêu cầu liên quan thông qua tham chiếu trên cơ sở dữ liệu và thông tin được cung cấp cho, hoặc được ANZ Services thu thập như và khi chúng tôi cho là cần thiết;
 • Chia sẻ, thu thập và/hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin/dữ liệu cá nhân, sinh trắc học, nhân khẩu học, kinh doanh, tài chính của bạn cho bất kỳ công ty, cơ quan thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bất kỳ cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bất kỳ bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mà ANZ Services có liên quan nhằm mục đích xác minh và đánh giá phù hợp Dữ liệu Khách hàng, để thống kê về thông tin của Khách hàng, nhằm đáp ứng mọi quy trình có hiệu lực pháp lý hoặc mục đích tuân thủ, phát hiện và bảo vệ chống lại lỗi, gian lận hoặc xác định hoạt động tội phạm khác hoặc để lưu trữ Dữ liệu Khách hàng, cung cấp hoặc hỗ trợ ANZ Services trong việc cung cấp các khoản vay và dịch vụ cho Khách hàng và tuân thủ luật pháp áp dụng tại từng thời điểm.
 • Sử dụng Dữ liệu Khách hàng để cải thiện dịch vụ và cập nhật cho Khách hàng về các sản phẩm mới hoặc thông tin khác mà Khách hàng đó có thể quan tâm. Chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu Khách hàng cho các bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn, những người có thể tiếp cận/liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho bạn bằng các chiến dịch quảng cáo, lưu thông thông tin, v.v.
 • ANZ Services có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu khác (bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị lưu trữ dữ liệu, bất kỳ nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ từ ANZ Services) trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường cho mục đích nêu trên.
 • Chúng tôi cũng có thể mời khách truy cập vào Trang web này để tham gia vào các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường và các hoạt động tương tự khác. ANZ Services sẽ sử dụng thông tin của khách hàng để cải thiện trải nghiệm của khách truy cập trên Trang web và đưa ra các đề nghị tiếp theo cho khách về các dịch vụ mà họ có thể quan tâm. .
 • Xử lý Dữ liệu Khách hàng khác như được sự đồng ý từ Khách hàng

Tuy nhiên, các bên này sẽ được yêu cầu sử dụng thông tin có được từ ANZ Services cho các mục đích đã được thỏa thuận chung với ANZ Services hoặc cho các mục đích được pháp luật hiện hành cho phép một cách rõ ràng. ANZ Services phải cố gắng thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng.

ANZ Services cam kết mạnh mẽ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và hợp lý tương ứng với tài sản thông tin đang được bảo vệ để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng và việc truyền dữ liệu đó qua mạng lưới toàn cầu và sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ thông tin bảo mật khi phù hợp với Quy tắc Bảo mật này hoặc theo các điều khoản của các thỏa thuận với Khách hàng (nếu có). Ngoài ra, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể sẽ sử dụng các bit dữ liệu nhỏ được gọi là “cookie” được lưu trữ trên máy tính của người dùng để kích thích kết nối liên tục. “Cookie” cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin về sở thích và mật khẩu của bạn và cho phép bạn di chuyển đến các trang khác nhau trên Trang web của chúng tôi mà không cần phải nhập lại thông tin mật khẩu của bạn. Mọi thông tin thu thập được đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn được bảo vệ thông qua nhiều biện pháp kiểm soát truy cập và được chúng tôi coi là thông tin bảo mật. Do đó, bạn nên cẩn trọng với việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu bằng cách duy trì tính bảo mật và đảm bảo rằng bạn không cố ý hoặc vô tình chia sẻ, cung cấp và tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu đó.

Loại trừ khỏi Quy tắc Bảo mật

Chúng tôi không bán cho các bên bên ngoài thông tin định danh cá nhân của bạn. Các trang web khác mà bạn có thể truy cập qua Trang web có thể có các quy tắc/ chính sách bảo mật khác nhau và việc truy cập vào các trang web đó sẽ không tuân theo Quy tắc Bảo mật này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc tuyên bố bảo mật của từng trang web đó để tìm hiểu cách thức họ bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của bạn. Các quy định loại trừ trong tài liệu này sẽ không hạn chế chúng tôi công bố các báo cáo kinh doanh hoặc báo cáo lĩnh vực về mô hình hành vi của khách hàng.

Thay đổi chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Do những thay đổi về luật pháp hoặc những cải tiến đối với chức năng và nội dung trên Trang web, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Quy tắc Bảo mật và sẽ phản ánh những thay đổi đó trong Quy tắc Bảo mật được cập nhật tại từng thời điểm. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét Quy tắc Bảo mật mỗi lần truy cập.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của ANZ Services đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các nội dung cập nhật của quy định này.

 

Download as PDF

Tải xuống dưới dạng PDF